מנחת שי על איכה ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

איכה יעיב (ב) הדם רגליו – כל הדם בלישנא חסר וא"ו. ועל זה אמרו במדרש: לא זכר הקדוש ברוך הוא אותו הדם של בין רגליו של זקן שנימול לצ"ט שנה. דבר אחר: ולא זכר אותו הדם שבמצרים, שנאמר: "ולקחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזות". דבר אחר: ולא זכר דם הברית שנזרק על ישראל בבאם להתיצב בתחתית ההר לקבל התורה. (מדרש רבתי ולקח טוב)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לא חמל – "ולא" קרי.
העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.