מ"ג איוב ל יט

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֹרָנִי לַחֹמֶר וָאֶתְמַשֵּׁל כֶּעָפָר וָאֵפֶר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֹרָ֥נִי לַחֹ֑מֶר
  וָ֝אֶתְמַשֵּׁ֗ל כֶּעָפָ֥ר וָאֵֽפֶר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הורני לחומר" - הורני ילמדני השחין הזה לישב כמו בחומר כמו שאמרנו (למעלה ל' ב) והוא יושב בתוך האפר ד"א הורני לחומר פי' השליכני לשון ירה בים (שמות טו)

"ואתמשל" - נדמיתי ובמדרש רבי תנחומא אמר ר' ברכיה סרס את המקרא אני נמשלתי לאברהם בצדקתי שקרא עצמו עפר ואפר (בראשית יא) והוא דנני כרשעי דור הפלגה (שמרדו בו בבנין המגדל) שכתוב בהם והחמר היה להם לחומר (שם יא)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הורני", שה' השליך אותי "לחמר", שאני יושב על חומר האדמה, ועי"כ "אתמשל" פעמים "לעפר" ופעמים "לאפר", והוא לבושי וכתנת גופי המשתנה ומתחפש בכל פעם:


ביאור המילות

"הורני". מענין השלכה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הורני לחומר" - החלי הזה השליך אותי אל הטיט לצנן בה חום השחין ואני נמשל ודומה כעפר ואפר להיות מושלך ארצה כמוהם

מצודת ציון

"הורני" - השליך אותי כמו ירה בים (שמות טז)

<< · מ"ג איוב · ל · יט · >>