מ"ג איוב ל יב

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
על ימין פרחח יקומו רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עַל יָמִין פִּרְחַח יָקוּמוּ רַגְלַי שִׁלֵּחוּ וַיָּסֹלּוּ עָלַי אָרְחוֹת אֵידָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עַל־יָמִין֮ פִּרְחַ֢ח יָ֫ק֥וּמוּ
  רַגְלַ֥י שִׁלֵּ֑חוּ
  וַיָּסֹ֥לּוּ עָ֝לַ֗י אׇרְח֥וֹת אֵידָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על ימין" - על ימיני עומדים פרחים קטנים כשאר הדיוטים שאיני חשוב בעיניהם להכנע מפני

"רגלי שלחו" - אם המקום צר להם דוחפים אותי הלאה

"ויסולו עלי אורחות אידם" - כל דרך נבלה שיש להם לעשות עושים מסילתן לפני ואצלי ולא ייראו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"על ימין", בענין שעתה "יעמדו על ימיני פרחח" ונערים מצורעים, אשר עד עתה "רגלי שלחו" אותם מן הישוב, "ויסלו עלי ארחות אידם" האורח של האיד שהיה להם שהיו מגורשים ומתועבים לבני אדם "סללו עלי" עשו ממני מסילה כבושה עלי, שעתה אני מרוחק מבני אדם חתתם:


ביאור המילות

"פרחח". כמו פרח ואפרוח, ר"ל קטנים, או כמו פרוח תפרח הצרעת, מצורעים, ונכפלה למ"ד הפעל כמו סגריר עבטיט. רגלי שלחו, יל"פ שדוקרים את רגלי בשלח וחרב:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"על ימין" - ערבה לב הנערים לגשת לעמוד על ימיני וכשצר להם המקום שלחו וגרשו רגלי לדחפם להלאה והוא דרך בזיון

"ויסילו" - הדרכים אשר ילכו בהם לצער ולשבר אותי עשו אותם עלי מסילה ודרך כבושה לרוב התמדתם ללכת בהם

מצודת ציון

"פרחח" - ענינו מי שהתחיל לצמוח ולהפריח שער זקנו ובדרז"ל פרחי כהונה (מדות פ"ה) ונכפל הלמ"ד הפעל כמו ביום סגריר (משלי כז)

<< · מ"ג איוב · ל · יב · >>