מ"ג איוב לא לו


<< · מ"ג איוב · לא · לו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם לֹא עַל שִׁכְמִי אֶשָּׂאֶנּוּ אֶעֶנְדֶנּוּ עֲטָרוֹת לִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־לֹ֣א עַל־שִׁ֭כְמִי אֶשָּׂאֶ֑נּוּ
  אֶעֶנְדֶ֖נּוּ עֲטָר֣וֹת לִֽי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשאנו" - לכתוב את ספרי "אענדנו" - אקשרנו לספר עטרות לי

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם לא" - אם אמצא איש אשר ימלא תשוקתי באחת משתי אלה הנה באמת אשא אותו על שכמי ולא יהיה עלי למשא ואקשור אותו על ראשי להיות לי לעטרות כי מאוד אחבבנו ואתפאר בו 

מצודת ציון

"אם לא" - הוא ענין שבועה כמו אם לא שויתי ודוממתי (תהלים קלא)

"אענדנו" - ענין עניבה וקשירה וכן ענדם על גרגרותיך (משלי ו)

<< · מ"ג איוב · לא · לו · >>