<< · מ"ג איוב · יד · יד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם ימות גבר היחיה כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם יָמוּת גֶּבֶר הֲיִחְיֶה כָּל יְמֵי צְבָאִי אֲיַחֵל עַד בּוֹא חֲלִיפָתִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־יָמ֥וּת גֶּ֗בֶר הֲיִֽ֫חְיֶ֥ה
  כׇּל־יְמֵ֣י צְבָאִ֣י אֲיַחֵ֑ל
    עַד־בּ֗֝וֹא חֲלִיפָתִֽי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל ימי צבאי איחל" - לתחייה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צבאי" - זמני כמו הלא צבא לאנוש (לעיל ז)

"איחל" - מלשון תוחלת ותקוה

"חליפתי" - ענין העברה מן העולם וכן אם יחלף ויסגיר (לעיל יא) 

מצודת דוד

"אם ימות" - אבל אין זה אפשרות כי אשר ימות האיש האם יחזור ויחיה אך כל ימי הזמן הניתן לי אקוה להשאר חי עד בוא עת חליפתי ולא לאח"ז

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

" אם ימות גבר היחיה", הכי אפשר שיחיה אח"כ, וא"כ איך תאמר אלי לפי שטתך כי "כל ימי צבאי איחל עד בא חליפתי", שכל ימי חיי בעוה"ז איחל אל החיים שאחר המות, ששם יבאו חיים אחרים חליפת החיים האלה שיפסקו בעת המות, שאז.

ביאור המילות

"חליפתי". שאחלוף מן העולם, ויותר נכון מענין חליפין ותמורה, ימליץ כאילו אז יחליף שמלותיו הקודמים ויתהוה בריאה אחרת תמורתו כמו הפורחים שהיו תחלה רימה ותולעה ויתעטפו במעטפה ואח"כ יתחדשו להיות בעלי כנף, ואז תכסף למעשה ידיך החדש. וע"ז תפס במליצה ותטפול על עוני, כאלו במעטפה הלז (פערפאפט) יטיח על עוניו של גוף הקודם:
 

<< · מ"ג איוב · יד · יד · >>