ירושלמי נדרים ג ה

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ג · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


משנה ה עריכה

הרי נטיעות האילו קרבן אם אינן נקצצות וטלית זו קרבן אם אינה נשרפת יש להן פדיון הרי נטיעות האילו קרבן עד שיקצצו וטלית זו קרבן עד שתישרף אין להן פדיון:‏

גמרא עריכה

ראה קציעות המלך ממשמשין ובאין ראה דליקה ממשמשת ובאה ואמר הרי נטיעות האילו קרבן אם אינן מקצצות טלית זו קרבן אם אינה נשרפת ונקרעה למפריען קדשו או מיכן ולבא מה נפיק מביניהון נהנה מהן אין תימר למפריען קדשו מעל אין תימר מיכן ולבא לא מעל חזקיה אמר פדיין חזרו לקדושתן ר' יוחנן אמר פדיין פדויין מתני' פליגא על ר"י אין לה פדיון פתר לה לכשיקצצו אין להם פדיון א"ר יוסי מ"ד חזקיה בשפדיין הוא אבל אם פדיין אחר פקעה מהן קדושתן מחלפיה שיטתיה דרבי יוסי תמן הוא אומר פדיין פקעה מהן קדושתן וכא הוא אמר נישאת לאחר לא פקעו ממנה קידושין לא צורכא דלא בשנתן לה שתי פרוטות א' מכבר וא' לכשיגרשנה מהו:‏