פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ג · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


משנהעריכה

  • הנודר מיורדי הים, מותר ביושבי היבשה;
ומיושבי היבשה, אסור ביורדי הים,
שיורדי הים בכלל יושבי היבשה.
לא כאלו ההולכים מעכו ליפו, אלא מי שדרכו לפרש.


גמראעריכה

  • שלא תאמר: אילו ההולכים מעכו ליפו, אלא במי שדרכו לפרש.
מיושבי היבשה אסור ביורדי הים. ולא סוף דבר, אלא כגון אילו ההולכין מעכו ליפו, אלא במי שדרכו לפרש.
ולא מיושבי היבשה נדר?!
הדא אמרה, שיורדי הים בכלל יושבי היבשה.
נדר מיורדי הים, לאחר שלושים יום נעשו בני יבשה, תפלוגתא דרבי ישמעאל ורבי עקיבא; דרבי ישמעאל אמר, אחר הנדר; ורבי עקיבא אומר, אחר האיסר.
ובאילין טלייתא[1], צריכה.


הערות וביאוריםעריכה

  1. ^ מטיילים