קטגוריה:חרם דרבינו גרשום

(הופנה מהדף חדר"ג)

כמה איסורים ותקנות שתיקן רבינו גרשום. נקראות בקיצור: חדר"ג.

שלוש התקנות העיקריות:

א. שלא ישא אשה אחרת על אשתו.

ב.שלא יגרש את אשתו בעל כורחה.

ג. שלא יקרא מכתב של חבירו בלי רשות.