ויקיטקסט:תרגומים ארמיים למקרא

מטרת הדףעריכה

דף זה מתאר את כללי ההגהה והעיצוב לתרגומים הארמיים למקרא בוויקיטקסט.

תרגום אונקלוס לתורהעריכה

ראו את דף המידע על מהדורת תרגום אונקלוס בוויקיטקסט.

תרגום יונתן לנביאיםעריכה

 
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


עיצוב הטקסט: כמו שיוחלט לגבי תרגום אונקלוס על התורה.

תרגום יונתן להפטרות: אפשר כבר להכין אותו ע"פ התאג' כמו תרגום אונקלוס לתורה.

שילובים של מקרא ותרגוםעריכה

לאחר הכנתו, יהיה נכון כמובן לשלב את התרגום בתוך פרויקט המקראות הגדולות.

מעבר לכך יש מקום ליצור בכלים אוטומטיות שילובים שימושיים ע"פ המסורות של שילובים בכתבי־היד ובדפוסים, כגון:

התרגומיים הירושלמיים לתורהעריכה

התרגומים הירושלמיים לתורה שמופיעים בוויקיטקסט כעת הועתקו בזמנם מהקלדתו של דוד ויסקוט, והם מבוססים על הדפוסים המקובלים:

בעתיד ניתן לשפר את הטקסט ע"פ מהדורות מהימנות יותר ואולי גם להוסיף תרגומים לעברית.

תרגומים ירושלמיים נוספיםעריכה

יש מקום להוסיף תרגומים ירושלמיים שנתגלו בדורות האחרונים ולא נכללו במקראות הגדולות (כגון תרגום ניאופיטי). בשביל זה צריך להגדיר את המקורות המותרים ואת תהליך ההקלדה כל מקרה לגופו.

תרגומי כתוביםעריכה

התרגומים לספרי הכתובים, שגם הם נחשבים לתרגומים ירושלמיים בדרך כלל, חסרים היום בוויקיטקסט.

תרגום דברי הימיםעריכה

יוצא מן הכלל התרגום לדברי הימים, שגם הוא נלקח בזמנו מאתרו של דוד ויסקוט ומבוסס כאמור על הדפוסים המקובלים.

פשיטתאעריכה

יש מקום להוסיף גם את הפשיטתא בוויקיטקסט (בהמרה לאותיות עבריות). אין מקומו במסגרת המקראות הגדולות, אבל יש מקום מיוחד למהדורה משווה בינו לבין התרגומים היהודיים.

קיימות מהדורות ישנות בנחלת הכלל שאפשר להסתמך עליהן בהקלדה.

הערותעריכה