תרגום ירושלמי (קטעים) לתורה

התרגומים הירושלמיים לתורה

התרגום הירושלמי לתורה, המכונה "ירושלמי" בדפוסים של המקראות הגדולות.

הנוסח והניקוד הוקלדו על פי הדפוסים הישנים; מקור ההקלדה באתר של דוד ויסקוט.[1]