לתרגומי תורה ונביאים, ראו תרגומי המקרא.
תרגומי כתובים
ספרי אמ"ת חמש
מגילות
כתובים
אחרונים
תהלים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר (תרגום שני)
דניאל
עזרא־נחמיה
דברי הימים