ויקיטקסט:מדרש

מדרשי הלכהעריכה

מדרשי אגדהעריכה

המדרשים שהתחילו לעבוד עליהם הם:

המדרשים עיקריים שעדיין אינם נמצאים:

סידור ועיצובעריכה

הפסוקים במדרשעריכה

כדי להבדיל בין הפסוקים המובאים במדרש ניתן לחלק אותם לארבע קטגוריות.

  1. "פסוק נושא" - הפסוק המרכזי השייך לסדר עליו דורש המדרש - מעוצב באצמעות תבנית {{צמד}}.
  2. "פסוק פתיחה" - המשמש לפתיחה על נושא קטע המדרש, לפעמים הוא נדרש בכמה דרכים עד שמגיעים אל הקשר לפסוק הנושא - מעוצב באמצעות תבנית: {{צמפ}}.
  3. "פסוק אורח" - הפסוק הובא לראיה על ענין המדרש ודרך אגב גם הוא נדרש - מעוצב באמצעות תבנית: {{צמנ}}.
  4. "פסוק ראיה" - פסוק מובא לראיה לדבר מסויים אך אין עליו שום דרוש - הפסוק מעוצב בעיצוב הרגיל של פסוקים באמצעות התבנית: {{מצ}}.

קישורי פסוקיםעריכה

את הפסוקים המובאים במדרש יש לקשר בקישור מלא כלומר "ספר" "פרק" "פסוק", אמנם זה מומלץ לכל הטקסטים במיזם, אבל במדרש יותר מצוי שראיית הפסוק בהקשרו המלא, תורם ומוסיף והבנת הענין.

את הקישורים ניתן לעשות באמצעות התבניות הנ"ל המשמשות לציטוטי פסוקים. הסבר ניתן לראות בדף של כל אחד מהתבניות {{צמד}}, {{צמפ}}, {{צמנ}} ו{{מצ}}.

סידור הדפיםעריכה

מדרש רבהעריכה

  • פיסקא: כל פיסקא במדרש עושים בדף נפרד עם שם המדרש_הפרשה_הפיסקא (דוגמא: בראשית רבה א א), שעל דף זה יהיו מפרשי המדרש על פיסקה זו.
  • פרשה: כדי לכלול פרשה שלמה של מדרש בדף אחד, עושים דף עם שם המדרש והפרשה (דוגמא: בראשית רבה א), ועושים שיכלל בו כל הפיסקאות של פרשה זו באמצעות התבנית: {{דף של מדרש}}.
ניווט: כדי לתת אפשרויות ניווט בדפי המדרש, יש לשים בראש הדף "סרגל ניווט" אפשר לבחור סרגל הכלים בתיבת "בחר תבנית כדי להוסיף", לבחור באפשרות "סרגל ניווט לחלק בספר".
כמו כן להוסיף בראש הפיסקא את הפיסקא את התבנית {{פיסקת מדרש}} את בקיצור {{פמ}} עם שם המדרש|הפרשה|הפיסקא (דוגמא: {{פמ|בראשית רבה|א|א}}).
  • פרשות שבוע: כל פרשה בתורה יש לה את המדרש רבה שעליה. עושים דף בשם "מדרש רבה על פרשה" (דוגמא: מדרש רבה על בראשית), ועושים שיכלל בה כל פרשיות המדרש שעל פרשת שבוע זה באמצעות התבנית {{דף מדרש לפרשה}} (אפשר לבחור אותו בסרגל הכלים בתיבת "בחרו תבנית..." ולמלאות את הפרטים הנדרשים).
  • הערה: המדרש על שיר השירים וקהלת מסודרים בצורה אחרת ותבוא עליהם הסבר נפרד.