תבנית:דף של מדרש

משמש ליצירת דף לפרשה במדרש הכולל את כל פיסקאות פרשה זו.

שימוש: {{דף של מדרש|הספר שעליו המדרש|פרק המדרש|הפרק הקודם|הפרק הבא|פיסקאות=מספר הפיסקאות בפרשה}}

דוגמא: לדף מדרש ויקרא רבה לו כותבים:

{{דף של מדרש|ויקרא|לה|לד|לו|פיסקאות=6}}