פסיקתא דרב כהנא

פסיקתא דרב כהנא
דרשות על סדר קריאות ההפטרה והפטרות של מועדי וזמני השנה
פסיקתא דרב כהנא
שפת המקור עברית
סוגה פסיקתא
קריאת היצירה
ספריא ספר אלקטרוני במאגר ספריא
קטלוגים
VIAF 181882062
הספרייה הלאומית   000616451
לעיון נוסף
שרי האלף שרי האלף השלם/פסיקתא דרב כהנא
ויקיפדיה ויקיפדיה פסיקתא דרב כהנא
פיסקא א - ויהי ביום כלות משה פיסקא יז – ותאמר ציון
פיסקא ב – שקלים (כי תשא) פיסקא יח – עניה סוערה
פיסקא ג – זכור פיסקא יט – אנכי אנכי
פיסקא ד – פרה פיסקא כ – רני עקרה
פיסקא ה – החודש פיסקא כא – קומי אורי
פיסקא ו – את קרבני לחמי פיסקא כב – שוש אשיש
פיסקא ז – ויהי בחצי הלילה פיסקא כג – בחודש השביעי (ראש השנה)
פיסקא ח – העומר פיסקא כד – דרשו
פיסקא ט – שור או כשב פיסקא כה – שובה
פיסקא י – ויהי בשלח פיסקא כו – סליחות
פיסקא יא – עשר תעשר פיסקא כז – אחרי מות
פיסקא יב – בחדש השלישי פיסקא כח – ולקחתם לכם (סוכה)
פיסקא יג – דברי ירמיהו פיסקא כט – פסקא אחריתא דסוכות
פיסקא יד – שמעו פיסקא ל – ביום השמיני עצרת
פיסקא טו - חזון (איכה) פיסקא לא - וזאת הברכה
פיסקא טז - נחמו