תבנית:מצ


מיועד לציטוט מקראות עם ציון המקור, כשהמקור מופרד עם פסיק כמקובל בספרים.
שים לב! כדי לקבל את התוצאה יש להפריד ב "|" בין הפרק לפסוק

פרמטרים:

  • קטגוריה = כן - הוספת קטגוריה בהתאם למראה מקור של הפסוק. ברירת המחדל היא לא.

לדוגמא:עריכה

{{מצ|שמות כב|כא|כל אלמנה ויתום לא תענון|קטגוריה=לא}}

תוצאה:עריכה

(שמות כב, כא): "כל אלמנה ויתום לא תענון"

ראה גםעריכה