התורה והמצוה על שמות כב כב


פירוש מלבי"ם על מכילתא על שמות כב כב:

קפ. כי אם צעק יצעק. פי' הרמב”ן שמלת כי בא פה כמלת אלא. כמו ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ (ישעיה נו) רוצה לומר לא יעשה דבר אחר רק זה. וכן פה רצונו לומר שרק אם יצעק אלי אינו צריך לדבר אחר כלל כי אני אושיענו. ובזה הוא נעזר יותר מכל אדם, כי בצעקתו לבד נושע הוא מהאל המושיע. אולם ממה שנאמר שמוע אשמע, כפל המקור על הפעל. מורה שישמע בכל אופן, אף שלא יצעק אלי. רק יצעק צעקת שבר ישמע ה'.

ומה שאמר צעק יצעק אלי, שבזה ימהר לנקום נקמתו יותר ממי שאינו צועק. ושעורו אם ענה תענה אותו שמע אשמע צעקתו, בכל אופן. ואם יצעק אלי, שמוע אשמע במהירות יותר.

ובנוסח המכלתא נדפס בטעות, והנוסחא שהבאתי היא נוסחת הילקוט.קיצור דרך: mlbim-jm-22-22