התורה והמצוה על דברים יג יט

<< התורה והמצוה על דברים • פרק יג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יג יט:

פו.

כי תשמע בקול . מאמר זה התבאר למעלה ( ראה נא , ראה נב ) עיי"ש.

קיצור דרך: mlbim-dm-13-19