התורה והמצוה על דברים יג יא

התורה והמצוה על דברים • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יג יא:

סט.

וסקלתו באבנים . יכול באבנים מרובות, התבאר בפ' קדושים צב .

ומ"ש "נאמר כאן הדחה” התבאר למעלה ( ראה סב ), וסתמא פה כרבנן דר"ש.

ומ"ש המוציאך - אפי' אין לו עליך, למעלה ( ראה סא ).

קיצור דרך: mlbim-dm-13-11