התורה והמצוה על דברים טו כ

<< התורה והמצוה על דברים • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים טו כ:

קסה.

לפני ה' א-להיך תאכלנו שנה בשנה . כבר כתבתי ( ראה קנט ) שלמד מזה שנאכל כל שנתו. והדרוש דפה הוא כמו ד"א. ועיין בכורות כז ובתמורה כח, ועיין בז"א מ"ש בזה.

קיצור דרך: mlbim-dm-15-20