ספרי על דברים טו כ

<< ספרי על דברים • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה. (בכורות כז, ב) מלמד שהבכור נאכל לשני ימים (ולילה אחד): יום אחד לשנה זו, ויום אחד לשנה הבאה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טו כ - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-15-20