התורה והמצוה על דברים טו יח

<< התורה והמצוה על דברים • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים טו יח:

קנח.

כי משנה שכר שכיר . שאתה משועבד לו בלילה. כי יכול לכופו למסור לו שפחה כנענית, והולדות של האדון.

קיצור דרך: mlbim-dm-15-18