התורה והמצוה על דברים טו יג

<< התורה והמצוה על דברים • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים טו יג:

קמז.

וכי תשלחנו חפשי מעמך . זה מיותר, שדי לאמר ובשנה השביעית תשלחנו חפשי ולא תשלחנו ריקם ! רק שאז נאמר שרק אם יוצא בשש מחויב להעניק, לא ביציאות אחרות; לכן אמר וכי תשלחנו חפשי ר"ל בכל אופן שתשלחנו, אף ביוצא ביבול ובמיתת האדון אתה מחויב להעניק.

אולם הוסיף מלת " מעמך " למעט מי ששלוחו מעצמו, וזה היוצא בגרעון כסף, שהוא הפועל שליחותו, ע”י שמחזיר לו הכסף, וכ"ז מובא בקדושין טז.

קיצור דרך: mlbim-dm-15-13