ספרי על דברים טו יח

<< ספרי על דברים • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


לא יקשה בעינך בשלחך [וגו' כי משנה שכר שכיר]. מכאן אמרו, שכיר עובד ביום, וזה עובד ביום ובלילה.

וברכך ה' א-להיך. יכול אפילו עומד ובטל? תלמוד לומר בכל אשר תעשה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טו יח - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-15-18