ספרי על דברים טו יג

<< ספרי על דברים • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


וכי תשלחנו חפשי מעמך וגו' העניק תעניק לו. (קדושין טז) יכול אין מעניקין אלא ליוצא בשש? מנין ליוצא ביובל, ובמיתת האדון, ואמה עבריה בסימנים מנין? ת"ל תשלחנו, וכי תשלחנו.

יכול אף למשתלח (בכסף) [בגרעון כסף] אתה מעניק? תלמוד לומר [ו]כי תשלחנו חפשי [מעמך], למי (שאתה משלחו) [ששילוחו מעמך] אתה מעניק, ואי אתה מעניק למי ששילוחו מעצמו.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טו יג - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-15-13