התורה והמצוה על במדבר ט ה

<< התורה והמצוה על במדבר • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יג • יד • פירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר ט ה:

יח. ויעשו את הפסח בראשון וכו' במדבר סיני בא להודיע שרק במדבר סיני עשו, אבל משנסעו ממדבר סיני לא עשו פסח. ות"ק ס”ל שלא נתחייבו בפסח עד בואם לארץ, דכתיב ביה כי יביאך. והגנות הוא שנשתהו מלכנס לארץ. ורשב"י ס"ל שנתחייבו במדבר, דביאה דכתיב גבי תפילין היינו עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ. ומה שלא עשו רק פסח זה מפני שהיו ערלים כתירוץ שני של התוס' קדושין (דף ל"זו ע"ב, ד"ה הואיל) ולכן ס"ל דשבט לוי עשו כי הם היו מולים.

קיצור דרך: mlbim-bm-09-05