<< | ספר דברי הימים אפרק ז' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי דברי הימים א ז

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט

    א ולבני יששכר תולע ופואה ישיב [ישוב] ושמרון ארבעה     ב ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם מספרם בימי דויד עשרים ושנים אלף ושש מאות     ג ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם ד ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי הרבו נשים ובנים ה ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל

ו בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה ז ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה     ח ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל אלה בני בכר ט והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים     י ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש [יעוש] ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר יא כל אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים שבעה עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה יב ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר יג בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בלהה

יד בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את מכיר אבי גלעד טו ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות טז ותלד מעכה אשת מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם יז ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן מכיר בן מנשה יח ואחתו המלכת ילדה את אישהוד ואת אביעזר ואת מחלה יט ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם

כ ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו כא וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם כב ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו כג ויבא אל אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו כד ובתו שארה ותבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת אזן שארה כה ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו כו לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו כז נון בנו יהושע בנו כח ואחזתם ומשבותם בית אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד עיה ובנתיה כט ועל ידי בני מנשה בית שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן ישראל

ל בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם לא ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזות [ברזית] לב וחבר הוליד את יפלט ואת שומר ואת חותם ואת שועא אחותם לג ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט לד ובני שמר אחי ורוהגה יחבה [ורהגה וחבה] וארם לה ובן הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל לו בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה לז בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן ובארא לח ובני יתר יפנה ופספה וארא לט ובני עלא ארח וחניאל ורציא מ כל אלה בני אשר ראשי בית האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף