<< | ספר דברי הימים אפרק ג' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי דברי הימים א ג

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט

    א ואלה היו בני דויד אשר נולד לו בחברון הבכור אמנן לאחינעם היזרעאלית שני דניאל לאביגיל הכרמלית ב השלשי לאבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור הרביעי אדניה בן חגית ג החמישי שפטיה לאביטל הששי יתרעם לעגלה אשתו ד ששה נולד לו בחברון וימלך שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם     ה ואלה נולדו לו בירושלים שמעא ושובב ונתן ושלמה ארבעה לבת שוע בת עמיאל ו ויבחר ואלישמע ואליפלט ז ונגה ונפג ויפיע ח ואלישמע ואלידע ואליפלט תשעה ט כל בני דויד מלבד בני פילגשים ותמר אחותם

י ובן שלמה רחבעם אביה בנו אסא בנו יהושפט בנו יא יורם בנו אחזיהו בנו יואש בנו יב אמציהו בנו עזריה בנו יותם בנו יג אחז בנו חזקיהו בנו מנשה בנו יד אמון בנו יאשיהו בנו טו ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום טז ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו יז ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו יח ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה יט ובני פדיה זרבבל ושמעי ובן זרבבל משלם וחנניה ושלמית אחותם כ וחשבה ואהל וברכיה וחסדיה יושב חסד חמש כא ובן חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה     כב ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה כג ובן נעריה אליועיני וחזקיה ועזריקם שלשה כד ובני אליועיני הדיוהו [הודויהו] ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה