הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


תהילה = שבח לטוב ביותר עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: תהילה

השורש " הלל ", שממנו הפועל "הִלֵּל" והשם "תְּהִלָּה", מציין דברי שבח ומחמאות, אבל לא מחמאות רגילות אלא מחמאות שנותנים לטוב ביותר, למשל:

 • (בראשית יב טו): "ויראו אתה שרי פרעה, ויהללו אתה אל פרעה, ותקח האשה בית פרעה"- השרים אמרו ששרה היא האישה היפה ביותר, ולכן היא ראויה למלך (רש"י) .
 • (שמואל ב יד כה): "וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל, להלל מאד; מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום"- אבשלום היה היפה ביותר בישראל, ולכן היה ראוי שיהללו אותו מאד.

זו הסיבה שמילים אלו נזכרות פעמים רבות בקשר לה', למשל:

 • (שמואל ב כב ד): "מהלל אקרא ה', ומאיבי אושע"- ברגע שאני מכיר בכך שה' הוא הכוח החזק ביותר, אני נושע מכל שאר הכוחות שמאיימים עליי.
 • (ישעיהו לח יח): "כי לא שאול תודך מות יהללך , לא ישברו יורדי בור אל אמתך"- המתים לא יכולים להכיר ביתרון של ה';
 • (ירמיהו כ יג): "שירו לה', הללו את ה', כי הציל את נפש אביון מיד מרעים"
 • (תהלים קיג א): "הללו יה הללו עבדי ה' הללו את שם ה'... ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם ה'... מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה"( פירוט )

ולהבדיל, גם:

 • (שופטים טז כד): "ויראו אתו העם, ויהללו את אלהיהם, כי אמרו 'נתן אלהינו בידנו את אויבנו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את חללינו'"- הפלשתים ראו במפלתו של שמשון ראיה לכך שהאליל שלהם הוא החזק ביותר;

קראנו על אנשים שהיללו אותם ביופיים, אבל על-פי התנ"ך ישנן תכונות אחרות שעל-פיהן ראוי להשוות בין אנשים:

 • (משלי לא כח): "קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה . רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כלנה. שקר החן והבל היפי, אשה יראת ה' היא תתהלל . תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה"אשת חיל טובה מכל שאר הבנות, לא ביופייה אלא בחריצותה וביראת ה' שלה.
 • ירמיהו ט כב: " "כה אמר ה': אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו" .  "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה'" " - אל תתייחסו לחכמה, גבורה ועושר כמדדים להשוואה בין אנשים ולקביעה מי הטוב ביותר; המדד היחיד הוא השכלה וידיעת ה', העושה חסד משפט וצדקה בארץ; וכן:
 • (משלי יב ח): "לפי שכלו יהֵלל איש, ונעוה לב יהיה לבוז"- לפי הצלחתו בחכמה, או לפי השכלתו וידיעתו את ה', ישתבח האדם ביתרון על אחרים.
 • (משלי כ יד): "רע רע יאמר הקונה, ואזל לו אז יתהלל"- קשה לקנות חכמה, אך מי שמתאמץ, זוכה ביתרון חשוב שהוא יכול להתהלל בו ( פירוט )
 • (משלי כה יד): "נשיאים ורוח וגשם אין, איש מתהלל במתת שקר"= איש שמבטיח שבעתיד, כשיהיה עשיר וחזק, ייתן הרבה נדבות לעניים, יותר מהעשירים והחזקים של היום ( פירוט )
 • (משלי כז א): "אל תתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום"- אל תחשוב שהיתרון שלך על אחרים יישאר גם מחר; הגלגל עלול להתהפך ( פירוט ).
 • (משלי כז ב): "יהללך זר ולא פיך, נכרי ואל שפתיך"- אל תתפאר ביתרון שלך על אחרים, תן לאחרים לשים לב לכך שאתה טוב יותר מהם ( פירוט )
 • (משלי כז כא): "מצרף לכסף וכור לזהב, ואיש לפי מהללו"- גם כשאחרים טוענים שאתה הטוב מכולם, כדאי לך להתייחס לזה בעירבון מוגבל ( פירוט )
 • (משלי כח ד): "עזבי תורה יהללו רשע, ושמרי תורה יתגרו בם"- עוזבי תורה לא מסתפקים בכך שהם מוצאים נקודות זכות ברשעים - הם מהללים אותם - טוענים שהם הטובים ביותר ( פירוט ).

פסוקים נוספים עריכה

 • (מלכים א כ יא): "ויען מלך ישראל ויאמר 'דברו, אל יתהלל חגר כמפתח'"- "אל תחשוב שאתה החזק ביותר, כל עוד לא חזרת בשלום משדה הקרב".
 • יחזקאל כו יז: " ... "איך אבדת, נושבת מימים, העיר ההֻללה , אשר היתה חזקה בים היא וישביה, אשר נתנו חתיתם לכל יושביה" " - צור היתה העיר העשירה ביותר ולכן הוללה.
 • (תהלים י ג): "כי הלל רשע על תאות נפשו, ובצע ברך נאץ ה'"- הרשע משבח את עצמו שהוא מצליח להשיג יותר מתאוות נפשו (מלבי"ם; פירוט ופירושים נוספים )
 • (תהלים נב ג): "מה תתהלל ברעה הגבור, חסד אל כל היום"( פירוט )

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-12-11.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:תהילה - שבח לטוב ביותר

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/hll