ביאור:שמואל א ב טו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

חופני ופינחס ניסו לגבות מיסים בכוח עריכה

אחד החטאים של בני עלי הכהן, המכונים בכתוב "בני בליעל", הוא:

(שמואל א ב טו): "גַּם בְּטֶרֶם יַקְטִרוּן אֶת הַחֵלֶב, וּבָא נַעַר הַכֹּהֵן, וְאָמַר לָאִישׁ הַזֹּבֵחַ 'תְּנָה בָשָׂר לִצְלוֹת לַכֹּהֵן, וְלֹא יִקַּח מִמְּךָ בָּשָׂר מְבֻשָּׁל כִּי אִם חָי'"

שמואל א ב טז: " "וַיֹּאמֶר אֵלָיו הָאִישׁ 'קַטֵּר יַקְטִירוּן כַּיּוֹם הַחֵלֶב וְקַח לְךָ כַּאֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשֶׁךָ'; וְאָמַר" "'לו[לֹא] כִּי" "עַתָּה תִתֵּן וְאִם לֹא לָקַחְתִּי בְחָזְקָה'" "

החטאים כנראה מתייחסים למצוות קרבן השלמים הנזכרת ב (ויקרא ז לא): "והקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה החזה לאהרן ולבניו, ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם". לפי התורה, יש להקריב קודם את החֵלֶב (= השומן של הבשר) לה', ורק אז לתת לכהן את חלקו - החזה והשוק; אולם בני עלי לא רצו לחכות - הם שלחו את נעריהם שיקחו את הבשר עוד לפני הקטרת החלב. מכאן, שחטאם של בני עלי היה " "בזיון קדשים" " ( בבלי יומא ט: ) .

קשה להבין מדוע בני עלי נהגו כך: מה כל-כך דחוף להם לקבל בשר חי עוד לפני שמקריבים את החלב? מה אכפת להם לחכות כמה דקות?

כדי לענות לשאלה, יש לעיין במערכת המיסים של התורה. לפי התורה, כל אדם צריך לשלם מיסים למספר מטרות - תמיכה בחסרי קרקע (=רווחה), שכר ללוויים האחראים על הוראת התורה (=חינוך), ושכר לכהנים המשרתים במקדש (=דת). ישנם מספר סוגים של מיסים - תרומות ומעשרות מיבול הקרקע, ראשית הגז ומעשר בהמה, וכן איברים מסויימים מהבהמות הנשחטות והמוקרבות במקדש.

אולם, כל המיסים הללו הם באחריות הנותן בלבד . הנותן עושה בעצמו, לפני ה', את חשבון ההכנסות שלו, מחליט בעצמו כמה הוא צריך לשלם, ומחליט בעצמו לאיזה נזקק/כהן/לוי לתת אותם, מתי ואיך. הנותן חייב דין וחשבון רק לה' - ולא לאף אדם.

והנה, חופני ופינחס לא הסתפקו במערכת מיסים זו. הם מינו את עצמם ל"פקידי שומה", והתירו לעצמם לגבות מיסים בכפיה. מבחינתם, לא יעלה על הדעת שהאדם יחליט בעצמו מתי ואיך לתת; זה מנוגד לעקרון "שלטון החוק". הם השליטים, והם המחליטים, ואם המקריב לא רוצה לתת, אז הם יקחו " "בחזקה - בכח ובעל כרחך" " ( מצודות ) .

לפי התורה, האדם הוא עבד של ה' בלבד, ולא של בשר ודם (ראו חירות לעומת עבדות לה' ). גביית מיסים בכפיה פוגעת בעיקרון זה, ולכן נאמר, (שמואל א ב יז): "ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את פני ה', כי נאצו האנשים את מנחת ה'".

מקורות ופירושים נוספים עריכה

למידע כללי יותר על החטאים של בני עלי, ראו מבנה הפרק .

" "גם בטרם - גם לפעמים בא קודם הקטרת האימורין בעוד שלא בשלו את הבשר ושאל בשר חי חלופי המבושל" " ( מצודות )

" "קטר יקטירון - יקטירו את החלב בתחלה, כמו בכל עת, ואחרי זה תקח לך כאשר תרצה, או חי או מבושל. כיום - רצה לומר כעת, וכן (במדבר ח יז) ביום הכותי. כי עתה - תן לי מיד, ואם היא קודם הקטרה" " ( מצודות ) .

" "המגביה ידו על חבירו, אע"פ שלא הכהו... אמר זעירי אמר רבי חנינא: נקרא 'חוטא', שנאמר ואם לא - לקחתי בחזקה, וכתיב ותהי חטאת הנערים גדולה מאד" " ( בבלי סנהדרין נח: ) .

ביטויים:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • טו : 24 יוני 2009 ... גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבשל כי אם חי (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) ... ( cache )
 • מגילת רות : גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי. ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאווה נפשך, ... ( cache )
 • קורא מודרני מול הסיפור המקראי : (לפני הקטרת האימורים על המזבח - לפני שהותר " גם בטרם יקטרון את החלב (הנזכר לעיל) נער הכהן (נהג לבוא) ובא הבישול הפרטי של הקרבן כבמקרה הראשון) ולא יקח ממך (כיוון שאיני ... ( cache )
 • יהדות - מגילת רות : 26 מאי 2004 ... גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי. ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך ... ( cache )
 • קונטרס - המקדש שמו ברבים : ובני עלי בני בליעל לא ידעו את ה' וגו', גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן, ולא יקח ממך בשר מבשל כי אם חי וגו', ואמר לו [לא] כי עתה תתן ... ( cache )
 • המונח 'כתר תורה' בספרות חז"ל ומשמעותו החברתית (על מאבקם של חז"ל ... : על יסוד הכתוב ' גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן, ולא יקח ממך בשר מבשל כי אם חי' (שמואל א ב, טו), רשב"י בונה דו-שיח בין הקב"ה לחפני ... ( cache )
 • more "גם בטרם יקטרון את " :
 • בין שתי אגדות- הרב צבי שורץ : גם בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבשל כי אם חי. ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ... ( cache )
 • / קופה של שרצים אביעד הכהן : גם בטרם יקטִרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן, ולא יקח ממך בשר מבֻשל כי אם חי. ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך, ... ( cache )
 • חורבן משכן שילה- הרב שמעון אור : גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכוהן, ולא יקח ממך בשר מבושל כי אם חי. ויאמר אליו האיש, קטר יקטירון כיום החלב, וקח לך כאשר תאוה ... ( cache )
 • איך יתכן שעלי הכהן שלא חינך את בניו וגרם בכך לחילול שם שמים גדול לא מת ... : גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח: תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבושל כי אם חי. ויאמר אליו האיש: קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך, ... ( cache )
 • קופה של שרצים: הדחת איש ציבור מכהונתו בשל התנהגות שאינה הולמת : גם בטרם יקטִרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן, ולא יקח ממך בשר מבֻשל כי אם חי. ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך, ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - שמואל : גם בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן . מה נאמר שם ותהי חטאת הנערים גדולה מאד לפי שאין אהרן ובניו זכאין בחזה ושוק אלא אחר הקטר חלבים, שנאמר והקטיר הכהן את החלב ואחר ... ( cache )
 • תלמוד בבלי - יומא : ששהו את קיניהן מיהא מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום בזיון קדשים דכתיב {שמואל א ב-טו} גם בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - "ודבר הֲ´ היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ" : גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבשל כי אם חי. ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : גם בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן מה נאמר שם? ותהי חטאת הנערים גדולה מאד לפי שאין אהרן ובניו זכאין בחזה ושוק אלא אחר הקטר חלבים, שנאמר: והקטיר הכהן את החלב ואחר ... ( cache )
 • זוהר בראשית פרשת וישלח - הזוהר היומי : ... וכתיב ומשפט הכהנים מאת העם כל איש זובח וגו' וכתיב גם בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה בשר לצלות לכהן וגו' וכתיב ואמר לו כי עתה תתן ואם לא לקחתי ... ( cache )
 • more "החלב ובא נער הכהן " :
 • more "ואמר לאיש הזבח תנה " :
 • מדינת ישראל : גם בטרם יקטִרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזֹבח תנה בשר לצלות לכהן, ולא יקח ממך בשר מבֻשל כי אם חי. ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך, ... ( cache )
 • השרים אישרו: שכר הרבנים יעלה בעד 143% - קריירה - דה מרקר TheMarker : 30 ינואר 2012 ... גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכוהן, ואמר לאיש הזובח: 'תנה בשר לצלות לכהן; ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם חי '. ויאמר אליו האיש: 'קטר יקטירון כיום החלב, ... ( cache )
 • קטגוריה:שמות יב ח ג€“ ויקיטקסט : 23 יוני 2009 ... בשלו ואחר כך צלאו, הגם שזה קרוי צלי, כמו שאמר תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבושל כי אם חי (שמואל א' י), הרי שממה שנאמר תנה בשר לצלות, היה יכיל ... ( cache )
 • more "בשר לצלות לכהן ולא " :
 • more "יקח ממך בשר מבשל " :
 • ישיבת פתח תקוה - וישי הוליד את דוד : גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא ייקח ממך בשר מבשל כי אם חי . ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאווה נפשך ... ( cache )
 • more "מבשל כי אם חי " :
 • טז : 24 יוני 2009 ... ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ואמר לו [לא] כי עתה תתן ואם לא לקחתי בחזקה (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - קרח : וכן מצינו שלא נחתם גזר דין על בני עלי אלא על שנהגו בזיון בקדשים, וכן הוא אומר גם בטרם יקטירון וגו' ויאמר אליו האיש קטר יקטירון וגו' ותהי חטאת הנערים גדולה מאד. וכן מצינו שלא נחתם ... ( cache )
 • ביאור:כיום הזה ג€“ ויקיטקסט : 19 אפריל 2009 ... שמואל א ב טז : " ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ואמר לו כי עתה תתן ואם לא לקחתי בחזקה"; שמואל א ט כז : "המה יורדים בקצה ... ( cache )
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף נח ג€“ ויקיטקסט : 22 יולי 2011 ... אמר זעירי אמר רבי חנינא: נקרא 'חוטא', שנאמר (שמואל א ב טז) [ ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ואמר לו כי עתה תתן] ואם לא ... ( cache )
 • שמואל א : טז ויאמר אליו האיש, קטר יקטירון כיום החלב, וקח-לך, כאשר תאווה נפשך; ואמר לא, כי עתה תיתן--ואם-לא, לקחתי בחוזקה. יז ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד, את-פני יהוה: כי ניאצו האנשים ... ( cache )
 • JER KAPAH 111 : את החלב וג' ויאמר אליו האיש קטר יקטרון וג' מה נאמר בהן. ותהי חטאת הנערים וג' שוק למדנו על השוק שינהוג בשלמים. זרוע החולין מנ' ת"ל תתנו זרוע המוקדשת תרומה מזבח. שלמיכם זה ... ( cache )
 • Talmud Babli, Joma : ... (שמואל א ב) גם בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבושל כי אם חי ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר ... ( cache )
 • שמואל א : טז ויאמר אליו האיש, קטר יקטירון כיום החלב, וקח-לך, כאשר תאווה נפשך; ואמר לא, כי עתה תיתן--ואם-לא, לקחתי בחוזקה. יז ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד, את-פני יהוה: כי ניאצו האנשים ... ( cache )
 • more "ויאמר אליו האיש קטר " :
 • more "יקטירון כיום החלב וקח " :
 • ספר שושן סודות : דכתיב גם בטרם יקטירון החלב ובא הנער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה בשר לכלות לכהן ויאמר לו האיש קטר יקטירון כהיום את החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ויאמר לא כי עתה תתן ואם לא ... ( cache )
 • more "לך כאשר תאוה נפשך " :
 • שמואל הנביא ותהליך הקמת ממלכת ישראל / יעקב פלדמן : נוצרה תחושה של שררה וכוח (ראה שם טז: " ואמר לו כי עתה תתן, ואם לא ולקחתי בחזקה"). במקום שהכוהנים יהיו משרתי העם ומדריכיו, הפך העם להיות משרתם של הכהנים. מנהיגי הדור לא ... ( cache )
 • more "ואמר לו כי עתה " :
 • more "תתן ואם לא לקחתי " :
 • שמואל א :: שמואל א -פרק ב : "וגדעתי את זרעך", שאמרו חפני ופנחס: " ואם לא לקחתי בחזקה " ג€” רש"י (לא). וכן נטל מהם הקב"ה שלשה דברים שיש בהם גאוה: א) "...מהיות זקן בביתך", שפירש רד"ק (פסוק לא): "שלא ... ( cache )
 • לא : 24 יוני 2009 ... רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק). עריכה. "וגדעתי את זרועך" - החוזק שיש לכם בביתי שאתם אומרים ואם לא לקחתי בחזקה . מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק). עריכה ... ( cache )
 • כל הפרק : 26 יוני 2008 ... פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק). עריכה. "וגדעתי את זרועך" - החוזק שיש לכם בביתי שאתם אומרים ואם לא לקחתי בחזקה . פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק). עריכה ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : נקרא חוטא, שנאמר: ואם לא לקחתי בחזקה . וכתיב: ותהי חטאת הנערים. רב הונא אמר: תקצץ ידו , שנאמר: וזרוע רמה תשבר. רב הונא: קץ ידא. ר' אלעזר אמר: אין לו תקנה אלא קבורה, ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - שמות : זעירא אמר ר' חנינא נקרא חוטא שנאמר ואם לא לקחתי בחזקה וכתיב ותהי חטאת הנערים. רב הונא אמר תקצץ ידו שנאמר וזרוע רמה תשבר רב הונא קץ יצא ר' אלעזר אמר אין לו תקנה אלא ... ( cache )
 • more "ואם לא לקחתי בחזקה " :


תגובות עריכה

ספר שמות פרק כט כתוב:

(כב) וְלָקַחְתָּ מִן הָאַיִל הַחֵלֶב וְהָאַלְיָה וְאֶת הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב וְאֵת יֹתֶרֶת הַכָּבֵד וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵיהֶן וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין כִּי אֵיל מִלֻּאִים הוּא:

(כג) וְכִכַּר לֶחֶם אַחַת וְחַלַּת לֶחֶם שֶׁמֶן אַחַת וְרָקִיק אֶחָד מִסַּל הַמַּצּוֹת אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהֹוָה:

(כד) וְשַׂמְתָּ הַכֹּל עַל כַּפֵּי אַהֲרֹן וְעַל כַּפֵּי בָנָיו וְהֵנַפְתָּ אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהֹוָה:

(כה) וְלָקַחְתָּ אֹתָם מִיָּדָם וְהִקְטַרְתָּ הַמִּזְבֵּחָה עַל הָעֹלָה לְרֵיחַ נִיחוֹחַ לִפְנֵי יְהֹוָה אִשֶּׁה הוּא לַיהֹוָה:

[כי קודם כל יש להקריב החלבים לריח ניחוח ואז אוכלים הכהנים בתאוה את הבשר ככתוב בספר דברים פרק יב (טו) רַק בְּכָל אַוַּת נַפְשְׁךָ תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ בָשָׂר כְּבִרְכַּת יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יֹאכֲלֶנּוּ כַּצְּבִי וְכָאַיָּל:]

(כו) וְלָקַחְתָּ אֶת הֶחָזֶה מֵאֵיל הַמִּלֻּאִים אֲשֶׁר לְאַהֲרֹן וְהֵנַפְתָּ אֹתוֹ תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהֹוָה וְהָיָה לְךָ לְמָנָה:

(כז) וְקִדַּשְׁתָּ אֵת חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר הוּנַף וַאֲשֶׁר הוּרָם מֵאֵיל הַמִּלֻּאִים מֵאֲשֶׁר לְאַהֲרֹן וּמֵאֲשֶׁר לְבָנָיו:

(כח) וְהָיָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו לְחָק עוֹלָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי תְרוּמָה הוּא וּתְרוּמָה יִהְיֶה מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִזִּבְחֵי שַׁלְמֵיהֶם תְּרוּמָתָם לַיהֹוָה:

-- daian moshe, 2012-05-04 13:34:02


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:חופני ופינחס ניסו לגבות מיסים בכוח


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-05-09.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/jmuela/ja-02-1516