שולחן ערוך אורח חיים רל ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הנכנס למוד את גרנו אומר "יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשלח ברכה בכרי הזה". התחיל למוד אומר "דברוך השולח ברכה בכרי הזה". מדד ואחר כך בירך הרי זה תפלת שוא שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי (פירוש דנעלם ואינו נראה) מן העין:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ד) ברוך השולח ברכה - וכתב הא"ר דיאמר בלא הזכרת השם דדוקא במודד כדי לעשר מצינו שהבטיח הקב"ה ברכה עד בלי די כמה דכתיב הביאו את כל המעשר וגו' ובחנוני נא בזאת וגו' והריקותי לכם ברכה עד בלי די:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש