ויקרא רבה כא ו

<< · ויקרא רבה · כא · ו · >>

ו. עריכה

ר' יודן פתר קריא בכהן גדול בכניסתו לבית קדשי הקדשים. חבילות חבילות של מצות יש בידו.