ביאור:מ"ג שמות כה כג


וְעָשִׂיתָ שֻׁלְחָן עֲצֵי שִׁטִּיםעריכה


אַמָּתַיִם אָרְכּוֹ וְאַמָּה רָחְבּוֹ וְאַמָּה וָחֵצִי קֹמָתוֹ:עריכה