ביאור:מ"ג שמות כה ו


שֶׁמֶן לַמָּאֹרעריכה


בְּשָׂמִים לְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים:עריכה