ביאור:מ"ג ויקרא יג נח


וְהַבֶּגֶד אוֹ הַשְּׁתִי אוֹ הָעֵרֶב אוֹ כָל כְּלִי הָעוֹר אֲשֶׁר תְּכַבֵּס וְסָר מֵהֶם הַנָּגַעעריכה


וְכֻבַּס שֵׁנִית וְטָהֵר:עריכה