ביאור:מעומד/נסתרות/חסידות/דברת שלמה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מהדורה מעומדת ומבוארת של הספר דברת שלמה מאת רבי שלמה מלוצק (לוצקר)

עד השלמת הדף ראו חלק הקישורים שלהלן המפנים למהדורה המבוארת הרגילה.

אודות רבי שלמה פלאם ראו בויקיפדיה: המגיד מלוצק וכן בדף המבוא לביאור הרגיל בלי עימוד

הספרעריכה

הקדמותעריכה

הסכמת החוזה מלובלין | דבר בן המחבר (הרב דב בעריש סגינהור) | מכתב מרבי אהרון מבלז זי"ע

הקדמות מספרו מגיד דבריו ליעקב ובו ליקוטי אמרים של המגיד ממזריטש, כפי שנדפסה בספרו דברת שלמה על פי בקשתו מחייו.

חלק ראשוןעריכה

בראשית

/בראשית | /נח | /לך לך | /וירא | חיי שרה | /תולדות

/ויצא | /וישלח | /וישב | /מקץ | /ויגש | /ויחי

שמות

/שמות | /וארא | /בא | /בשלח | /משפטים |

/תרומה | /תצוה | /כי תשא | /ויקהל | /פקודי

חלק בעריכה

ויקראעריכה

/ויקרא

מגילת אסתרעריכה

/מגילת אסתר

המשך פירושו לפרשות השבועעריכה

/צו | /שמיני

/תזריע | /מצורע

/אחרי מות | /קדושים

/אמור

/בהר סיני | /בחוקתי

במדבר

/במדבר

/נשא | /בהעלותך

/שלח | /קֹרח | /חֻקת

/בלק | /פינחס

/מטות | /מסעי

דברים

/דברים | /ואתחנן

/ניצבים | /וילך | /האזינו | /וזאת הברכה

תיקוניםעריכה

ראו גםעריכה

קישורים לגירסת הביאור ללא עימודעריכה

(עד לכתיבת הביאור המעומד)


הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.