ביאור:דברים טז כ

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
איך רודפים אחרי הצדקעריכה

(דברים טז כ): "צדק צדק תרדף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך"

איך אפשר לרדוף אחרי הצדק, והרי צדק הוא דבר מופשט?

1. רדיפה במשמעות מושאלת - מניעת רמאותעריכה

ריש לקיש, מאמוראי ארץ ישראל, פירש (בתלמוד בבלי, סנהדרין לב:): " "כתיב: 'בצדק תשפט עמיתך'. וכתיב: 'צדק צדק תרדוף'. הא כיצד? כאן בדין [שאינו] מרומה, כאן בדין * מרומה" ". ריש לקיש השווה את הפסוק מספר דברים לפסוק מספר ויקרא:

(ויקרא יט טו): "לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך"

בפסוק זה לא נאמר שצריך לרדוף אחרי הצדק, אלא רק שצריך לשפוט בצדק; ע"פ ריש לקיש, שני הפסוקים מתייחסים לשני סוגים שונים של משפטים:

  • הפסוק "בצדק תשפוט עמיתך" מתייחס למשפט שבו כל העובדות ברורות ומוסכמות, ושני הצדדים באים אל השופט רק כדי שיורה להם איך להתנהג; במצב זה, כל תפקידו של השופט הוא לעיין בעובדות ולפסוק בהתאם. אין צורך "לרדוף" אחרי הצדק כי הוא לא בורח לשום מקום - הוא רק עומד ומחכה שהשופט ימצא אותו.
  • אבל הפסוק "צדק צדק תרדוף" מתייחס למשפט שבו הצדדים לא מסכימים על העובדות, והשופט חושד שאחד משני הצדדים מנסה לרמות; במצב זה, הצדק כביכול "בורח" - אחד הצדדים מנסה להסתיר אותו. במצב זה, תפקידו של השופט הרבה יותר מורכב - הוא צריך לחקור בקפדנות את שני הצדדים, ואף להשתמש באמצעים פסיכולוגיים מתוחכמים, כדי לברר את העובדות הנכונות, ורק אז לפסוק את הדין; זוהי המשמעות של "תרדוף" - תעשה כל שביכולתך כדי שהרמאי לא יצליח "להבריח" את הצדק.

ראו גם:

2. רדיפה במשמעות מוחשית - הליכה לדיין הטוב ביותרעריכה

באותו מקום בתלמוד (סנהדרין לב.) פירשו את ה"ּרדיפה" במשמעות מוחשית: " "צדק צדק תרדף – הלך אחר בית דין יפה:  אחר ר' אלעזר ללוד,  אחר ר' יוחנן בן זכאי לברור חיל... צדק צדק תרדוף –  הלך אחר חכמים לישיבה,  אחר ר' אלעזר – ללוד,  אחר ר' יוחנן בן זכאי – לברור חיל,  אחר ר' יהושע – לפקיעין,  אחר ר' גמליאל – ליבנה,  אחר ר' עקיבא – לבני ברק,  אחר ר' מתיא – לרומי,  אחר ר' חנינא בן תרדיון – לסיכני,  אחר ר' יהושע – לגולה,  אחר רבי – לבית שערים,  אחר חכמים – ללשכת הגזית" "

המשמעות של "תרדוף" היא - לך למקום שבו נמצא חכם גדול, שיש הכי הרבה סיכוי שישפוט בצדק.

ראו גם:

3. משמעות נוספתעריכה

משמעות ההוראה צדק צדק תרדוף הינה לרדוף צדק בדרכי צדק ולא בדרכי מרמה והונאה. לכן כתוב צדק (ב)צדק תרדוף.

מקורותעריכה

ע"פ הרב חנוך גבהרד, "שיעורים באגדות חז"ל", מסכת סנהדרין.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-11-21.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:איך רודפים אחרי הצדק

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-16-20