ביאור:בראשית כח ה

בראשית כח ה: "וַיִּשְׁלַח יִצְחָק אֶת יַעֲקֹב וַיֵּלֶךְ פַּדֶּנָה אֲרָם אֶל לָבָן בֶּן בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי אֲחִי רִבְקָה אֵם יַעֲקֹב וְעֵשָׂו."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית כח ה.

וַיִּשְׁלַח עריכה

יצחק שלח את יעקב בנו ללבן כדי לשאת את אחת מבנותיו.

 • יצחק ורבקה לא הורו ליעקב לקחת "עֲשָׂרָה גְמַלִּים מִגְּמַלֵּי אֲדֹנָיו, ויֵַּלֶךְ, וְכָל טובּ אֲדֹנָיו, בְּיָדוֹ" (ביאור:בראשית כד י). יעקב יצא עם מקל ותרמיל בלבד.
 • יצחק ורבקה סיפרו ליעקב את מגילת היוחסין שלו עד לדור שלישי, האם זה מספיק כדי להוכיח שהוא באמת יעקב בן רבקה בת בתואל?
 • לא סיפרו ליעקב שבתואל הוא בנו של נחור אחי אברהם, ושמגיע לזרעו של אברהם חלק מירושתו של תרח, אביו של אברהם, שנחור לקח את כולה לעצמו.
 • לא סיפרו ליעקב שלבן חייב לרבקה חצי מהמיטלטלין של בתואל כי רבקה לא קיבלה נדוניה כאשר היא יצאה להתחתן עם יצחק בכנען.
 • רבקה יכלה לספר ליעקב על הברכה שנתן לה לבן: "אֲחֹתֵנו,ּ אַתְּ הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה; וְיִירַשׁ זַרְעֵךְ אֵת שַׁעַר שֹׂנְאָיו" (ביאור:בראשית כד ס), כדי שלבן יאמין שהזר הוא בנה של רבקה אחותו.
 • יעקב לא קיבל חלק מצאן אביו במתנה.
 • יעקב לא קיבל עבדים ושומרים.
 • יעקב לא קיבל גמל.
 • יצחק לא שאל את יעקב אם הוא מסכים ללכת, ולא נתן לו להכין את המסע. יצחק שלח אותו – קום לך, עכשיו.
 • נראה שיעקב עבד בחינם עבור אביו, ולא צבר לו רכוש שלו.

כך, ללא שום רכוש ורק עם ברכת יצחק בידו, יעקב יצא ללבן. למעשה, ליעקב היו מעלות רבות: החינוך שהוא קיבל, אהבת ותמיכת אמו, משפחה חמה בחרן שאהבה את אמו, זכות לירושת אברהם ונדוניית רבקה, ידע בגידול צאן, ושפת משפחתו בחרן.

למה יצחק לא נתן ליעקב מכתב, רכוש או שומרים? עריכה

בזמנו יצחק השתמש במילה "בני" שבע פעמים כאשר הוא דיבר עם 'יעקב' המחופש לעשו. שבע פעמים יעקב לא ענה 'אבי' או 'בנך'.[1] מזה ניתן להבין שיעקב ניתק את עצמו מאביו, במיוחד לאחר שהוא שמע את ברכת יצחק שנועדה לעשו ושהיתה נגדו. היחסים היו כאלה שיעקב היה כבר מוכן לעזוב את יצחק.

 • יצחק לא האמין שליעקב מגיעה הברכה. ייתכן שבגלל שיעקב היה קטן מעשו הגדול, ועדיין לא התחתן.
 • יצחק רצה לנסות את אלוהים ואת יעקב. האם יעקב הוא באמת הבן הנבחר משני הבנים? האם דברי אלוהים "וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר" יתקיימו (ביאור:בראשית כה כג)?
 1. אם אלוהים בחר את יעקב, אז אלוהים יאמר לו: "ושְּׁמַרְתִּיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ, והֲַשִׁבֹתִיךָ אֶל הָאֲדָמָה הַזֹאּת" (ביאור:בראשית כח טו).
 2. אם יעקב כל כך מוכשר עד שידע לשקר לאביו במומחיות שכזו, שילך ל"אַרְצָה בְנֵי קֶדֶם" ויצליח גם שם.
 • יתכן שיצחק רצה שתכניתו המקורית לתת את כל רכושו לעשו תתקיים. לכן הוא ניסה להכשיל את יעקב כך שהוא לא יחזור.
 1. יעקב יכול למות בדרך משודדים או מחלה.
 2. יעקב לא יתעשר.
 3. יעקב לא יקבל אישה מבנות לבן ולא יקים לאום.
 4. יעקב לא יצליח לצאת מלבן עם רכושו ומשפחתו.
 5. יעקב לא ירצה לחזור לכנען ממרכז העולם הנאור.
 6. יעקב יושמד בדרך חזרה עם משפחתו.
 7. יעקב יושמד בכנען לאחר שהוא יחזור עם רכוש רב.
 • יצחק לא רצה שעשו ילך גם הוא. בתנאים הקשים האלה עשו לבטח יוותר על הניסיון וישאיר ליעקב את הכבוד ללכת לבד. אם עשו היה מצטרף ליעקב, היה סיכוי ששניהם יצליחו.

עשו שמע את דברי יצחק. הוא הבין את הניסיון שיצחק כופה על יעקב. מכל דברי יצחק, עשו הבין שנשותיו הכנעניות לא מוצאות חן בעייני הוריו (ביאור:בראשית כח ו), ולכן הוא הלך ונשא את מחלת בת ישמעאל לאישה מעל שתי נשותיו (בראשית כח ט).

יצחק שלח רק את יעקב, וכך יצחק אסר על עשו להצטרף אליו. יצחק פחד שגם עשו ימות במסע ואז הוא יפסיד את שניהם, בדיוק כמו שרבקה פחדה: "לָמָה אֶשְׁכַּל גַּם שְׁנֵיכֶם, יוֹם אֶחָד" (ביאור:בראשית כז מה).

עשו הבין שהוא נוצח על ידי יעקב (ואמו), ושיצחק מעניק את ברכת אברהם רק ליעקב. עשו היה יכול לבכות ולבקש מיעקב לתת גם לו ללכת, כפי שהוא ביקש ברכה (ביאור:בראשית כח לח). סביר שלעשו לא היה מתאים ללכת עם יעקב כי עשו לא רצה להתאמץ ולקחת אישה מבנות לבן ולא רצה להמשיך לשמור על יעקב הקטן. עשו לא רצה שיעקב יהיה אדונו ויפקוד עליו. בנוכחותו של עשו הגדול יהיה קל ליעקב לשרוד. בנוסף, אם יעקב הקטן ימות במסע יאשימו אותו, ואם יעקב יצליח, לא ידעו אם אלוהים הביא לו ברכה או שעשו עזר לו.
 1. ^ יעקב אמר פעם אחת "אבי" כאשר הוא נכנס לאוהלו של יצחק (ביאור:בראשית כז יח).