הבהרה:

דף זה הוא חלק מספר המילים של שבי"ל. ספר זה הוא קונקורדנציה לתנ"ך, שבה גם חלק מילוני. כאן בוויקיטקסט נמצא רק החלק המילוני המסביר את השורש. אם יש בידיכם את הספר, תוכלו לעזור לוויקיטקסט על ידי השלמת חלק ההפניות לפסוקים (ראו דוגמה כאן).


הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


ביקש = א. הביע רצון במילים; ב. רצה, גם ללא מילים עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: בקש
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: בקש

בלשון ימינו, בקשה היא דיבור שמביע רצון.

בלשון המקרא, בנוסף למשמעות זו, בקשה מציינת גם את הרצון עצמו.

הנה כמה דוגמאות:

א. בקשה ללא מילים עריכה

 • (בראשית מג ל): "וימהר יוסף, כי נכמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבא החדרה, ויבך שמה"- יוסף לא אמר לאף אחד שהוא רוצה לבכות.
 • (שופטים יד ד): "ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא, כי תאנה הוא מבקש מפלשתים; ובעת ההיא פלשתים משלים בישראל"- ה' לא ביקש תואנה במילים, וגם שמשון לא ביקש תואנה במילים - הוא רק אמר שהוא רוצה להתחתן... ה"בקשה" כאן מתארת את הרצון הסמוי שמאחורי המילים.
 • (משלי טו יד): "לב נבון יבקש דעת, ופני כסילים ירעה אולת"- הנבון מבקש דעת בלב, כלומר שואף להשיג דעת ( פירוט ).

ב. בקשה במילים עריכה

 • (במדבר טז י): "ויקרב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך, ובקשתם גם כהנה"
 • (שמואל א יט ב): "ויגד יהונתן לדוד לאמר מבקש שאול אבי להמיתך ועתה השמר נא בבקר וישבת בסתר ונחבאת"
 • (שמואל ב יב טז): "ויבקש דוד את האלהים בעד הנער ויצם דוד צום ובא ולן ושכב ארצה"
 • (מלכים א יא כב): "ויאמר לו פרעה כי מה אתה חסר עמי והנך מבקש ללכת אל ארצך ויאמר לא כי שלח תשלחני"
 • (ישעיהו מא יז): "העניים והאביונים מבקשים מים ואין לשונם בצמא נשתה..."

ג. בקשה במעשים עריכה

לפעמים הבקשה מתבטאת לא במילים אלא במעשים:

 • (שופטים ד כב): "והנה ברק רדף את סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו 'לך ואראך את האיש אשר אתה מבקש ', ויבא אליה, והנה סיסרא נפל מת, והיתד ברקתו"- ברק לא אמר ליעל את מי הוא מחפש - היא ידעה לפי מעשיו.
 • (יחזקאל לד ד): "ואת האבדת לא בקשתם ... ישגו צאני בכל ההרים ועל כל גבעה רמה ועל כל פני הארץ נפצו צאני ואין דורש ואין מבקש ... את האבדת אבקש ואת הנדחת אשיב ולנשברת אחבש ואת החולה אחזק ואת השמנה ואת החזקה אשמיד ארענה במשפט"

ד. פסוקים שמתאימים לכמה משמעויות עריכה

 • (משלי ב ד): "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה"= תרצה את התבונה כמו שאנשים רוצים ונכספים לכסף ( פירוט ), או - תבקש מאנשים שילמדו אותך את תבונתם כמו שאנשים מבקשים כסף, או - תבקש מה' שייתן לך תבונה כמו שאנשים מבקשים מה' שייתן להם כסף ( פירוט )
 • (משלי יא כז): "שחר טוב יבקש רצון , ודרש רעה תבואנו"= יבקש מה' שיתרצה ויסלח לעולם, או - רוצה ומעוניין שה' יסלח לעולם ( פירוט ).
 • (משלי יז יט): "אהב פשע - אהב מצה, מגביה פתחו - מבקש שבר"= המדבר "גבוהה גבוהה" כאילו מבקש שישברו ויפגעו בו, או - המגביה את פתח ביתו בדרך גאוה כאילו רוצה שיבוא עליו אסון ( פירוט ).
 • (משלי כג לה): "הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד"- אחפש יין, במילים או במעשים.
 • (עמוס ח יב): "ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ה'..."- במילים או במעשים.

ה. ביטויים עריכה

מקורות ופירושים נוספים עריכה

" "בקש - ענינו חפץ ורצון, ובא גם לדרישה וחיפוש, כי המבקש דבר מחפש ודורש אחריו" " (שבי"ל) .

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-10-21.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ביקש - א. הביע רצון במילים; ב. רצה, גם ללא מילים

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/bqj