הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: ביקש פנים

בלשון המקרא, בקשה היא רצון עז והשתדלות לעשות דבר-מה , ו בקשת פנים (כמו בביטוי "ביקש את פני-") היא רצון והשתדלות לראות פנים של מישהו, כלומר להיפגש עמו:

  • (משלי כט כו): "רבים מבקשים פני מושל , ומה' משפט איש"= רוצים להתקבל לפגישה עם המושל כדי שיעזור להם בעניינים שונים ( פירוט ).

מלבד הפסוקים הללו, בקשת פנים נזכרת בתנ"ך רק בקשר לה', ומשמעותה דומה - רצון "להיפגש" עם ה', להתקרב אליו ולשמוע את דברו.

הרצון הזה יכול להיות פיסי - רצון לבוא למקום שבו מתגלה כבוד ה':

  • (תהלים כד ו): "זה דור דרשו, מבקשי פניך יעקב סלה"= רוצים לעלות להר הבית, כמו שנאמר לפני כן "מי יעלה בהר ה', ומי יקום במקום קדשו"
  • (תהלים כז ח): "לך אמר לבי בקשו פני , את פניך ה' אבקש"= ה' מבקש מה' שיבוא להיפגש איתו, והוא עצמו רוצה להיפגש עם ה' בבית המקדש, כמו שהוא אומר לפני כן - "אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו" ( פירוט ) .

הרצון הזה יכול להיות גם רוחני - רצון להתקרב אל ה' ע"י חזרה בתשובה, לשמוע את קולו ולקבל ממנו הדרכה:

  • (שמואל ב כא א): "ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני ה' ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבענים"= רצה לשמוע את דבר ה' ולעשות תשובה על החטא שגרם לרעב.
  • (הושע ה טו): "אלך אשובה אל מקומי, עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני"= עד שירגישו שהם אשמים ויחליטו לעשות תשובה.
  • (דברי הימים ב ז יד): "ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים..."= כנ"ל.
  • וביטוי דומה נזכר ב (זכריה ח כב): "ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את ה' צבאות בירושלם ולחלות את פני ה'"

פסוקים שבהם כמה משמעוית אפשריותעריכה

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-11-05.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/bqjpn