פתיחת התפריט הראשי

וכן שני כתובים המכחישים זה את זה