אוצרות חיים

צילום שער דפוס קוריץ ה'תקמ"ג
ספר
אוצרות חיים
אשר יצק תלמיד על ידי רבי האלהי חסיד וקדוש מוהר"ר רבי חיים וויטל, תזל אמרתו כטל, מגוית האר"י רדה, ויצא יצחק לשוח בשדה, שדה של תפוחים כאישים וכניחוחים ואשר לו יד ושם בחכמת הקבלה, יעמוד לו רוח והצלה, ולנפשו ימצא מרגוע ונחת, מעשה רוקח רקח מרקחת, ודעת קדושים ימצא מהגהות החברים ממעונות אריות מהררי נמרים, המקובלים האמיתים אנשי שם משמן טוב, אשר האירו פני תבל בהגלות נגלות את האור כי טוב, פרי מעלליהם יאכלו בעולם שכולו טוב, אמרו צדיק כי טוב.
(נוסח השער דפוס קארעץ שנת יצחק בא מבוא באר לחי רואי (תקמ"ג))

מקור הספרעריכה

הספר הוא מכתבי רבי חיים ויטאל שציוה לגונזם ז"ל והם נקראים "כתבי המהדורא בתרא", שנמצאו ע"י רבי אברהם אזולאי ומסרם להרב יעקב צמח ז"ל. כשסידר תלמידו רבי מאיר פאפרוש את הכתבים מחדש, כלל את הספר הזה בתוך ספר דרך עץ חיים.

ספר זה נמצא כמעט בשלימותו בין הכתבים. (ראה ויקיפדיה כתבי האר"י).

תוכןעריכה

  1. הקדמה
שער העיגולים
שער טנת"א טעמים נקודות תגים אותיות
שער העקודים

קישורים חיצונייםעריכה

  אוצרות חיים, ירושלים תרס"ז   באתר היברובוקס

  • אוצרות חיים, דפוס קארעץ תקמ"ג, מהדורה סרוקה - אוניברסיטה העברית