אבן עזרא על תהלים ה ז

<< אבן עזרא על תהלים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


תאבד. איש דמים ומרמה - הוא הרכיל, כמו: חץ שחוט לשונם מרמה.

יתעב ה' - השם הוא הפועל והטעם שהוא נתעב בעיניו ונמאס.