אבן עזרא על תהלים ה ו

<< אבן עזרא על תהלים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


לא - טעם יתיצבו – כדרך העבדים נצבים על מלכם.