אבן עזרא על תהלים ה ג

<< אבן עזרא על תהלים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


הקשיבה - זאת הגזרה קשורה עם למ"ד, על כן לא נכון לדבר מי יקשיבני.

וטעם מלכי – אין לי מלך שאשוע אליו, רק אתה לבדך.