אבן עזרא על תהלים ה ב

<< אבן עזרא על תהלים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


אמרי האזינה - מגזרת אזנים הטה אזנך.

בינה - לשון ציווי, כמו: שימה נא.

הגיגי - כפול העי"ן כי מן הגא הוא כמו זנוניה ואמר לשם בינה, כדרך בן אדם וככה ודע לבבי, גם האזינה והטעם שיתברר לכל כי אין ספק כי הכל ידע, ואין לו צורך לאזנים כדרך הנוטע אזן הלא ישמע.