אבן עזרא על בראשית יח לג

אבן עזרא על בראשית • פרק יח
א • ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • לג • 


ואברהם שב למקומו — אל חברון. וזאת המראה היתה במקום שהלך אברהם לשלוח המלאכים, ומשם ישקיף על פני סדום.

ואף על פי שהוא כתוב "וישכם אברהם בבקר... וישקף על פני סדום" (בראשית יט, כז-כח), אחר צאת השמש היה; כי לא נהפכה סדום בלילה, כי כן העיד הכתוב (בראשית יט, כג-כד):