אבן עזרא על בראשית יח ו

<< אבן עזרא על בראשית • פרק יח
א • ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • לג • 


לושי — כמו "ותלש" (שמואל א כח כד):