א וַהֲוָה פִּתְגַם נְבוּאָה מִן קָדָם יְיָ צְבָאוֹת עִמִי לְמֵימָר:

ב כִּדְנַן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת מִתְפְּרַע אֲנָא פּוּרְעֲנוּת צִיוֹן קִנְאָה רַבָּא וּרְגַז רַב מִן קָדָמַי עַל עַמְמַיָא דְאַקְנִיאוּה:

ג כִּדְנַן אֲמַר יְיָ אֲתוּב לְצִיוֹן וְאַשְׁרֵי שְׁכִנְתִּי בְּגוֹ יְרוּשְׁלֵם וְתִתְקְרֵי יְרוּשְׁלֵם קַרְתָּא דְקוּשְׁטָא וְטוּר בֵּית מַקְדְשָׁא דַייָ צְבָאוֹת טוּרָא קַדִישָׁא:

ד כִּדְנַן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת עוֹד יַתְבוּן סָבִין וְסָבָן בְּשׁוּקֵי יְרוּשְׁלֵם וּגְבַר עוֹבָדוֹהִי תַקְנַיָא יִגְנוּן עֲלוֹהִי מִסִגֵי יוֹמַיָא:

ה וּרְחוֹבֵי קַרְתָּא יְרוּשְׁלֵם יִתְמְלוּן עוּלֵמִין וְעוּלֵימָן מְשַׁבְּחִין בְּפָתָהָא:

ו כִּדְנַן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת כַּד תִּיקַר דַחַלְתִּי בְּעֵינַי שְׁאָרָא דְעַמָא הָדֵין בְּיוֹמַיָא הָאִינוּן אַף קָדָמַי יֵיקְרוּן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת:

ז כִּדְנַן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת הָא אֲנָא פָּרֵיק יַת עַמִי מֵאַרְעָא מַדִינְחָא וּמֵאַרְעָא מַעֲלָנֵי שִׁמְשָׁא:

ח וְאָעֵיל יַתְהוֹן וְיִשְׁרוּן בְּגוֹ יְרוּשְׁלֵם וִיהוֹן קֳדָמַי לְעָם וַאֲנָא אֶהֱוֵי לְהוֹן לֵאלָהָא בִּקְשׁוֹט וּבִזְכוּ:

ט כִּדְנַן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת יִתְקְפָן יְדֵיכוֹן דְשָׁמְעִין בְּיוֹמַיָא הָאִינוּן יַת פִּתְגָמַיָא הָאִלֵין מִפּוּם נְבִיַיָא דִי בְּיוֹמָא דְשָׁרֵי לְאִשְׁתַּכְלָלָא בֵּית מַקְדְשָׁא דַייָ צְבָאוּת הֵיכְלָא לְאִתְבְּנָאָה:

י אֲרֵי קֳדָם מֵיתֵי יוֹמַיָא הָאִינוּן אַגְרָא דֶאֱנָשָׁא לָא הֲוָה וְאַגְרָא דִבְעִירָא לֵיתוֹהִי וּלְנַפְקַיָא וּלְעָלַיָא לֵית שְׁלָמָא מִן מְעִיקָא וַאֲגָרֵי יַת כָּל אֱנָשָׁא גְבַר בְּחַבְרֵיהּ:

יא וּכְעַן לָא כְיוֹמַיָא קַדְמָאֵי אֲנָא לִשְׁאָרָא דְעַמָא הָדֵין אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת:

יב אֲרֵי בְעִדָנָא הַהִיא זַרְעָא יְהֵי שְׁלַם גוּפְנָא תִּתֵּן אִבָּהּ וְאַרְעָא תִּתֵּן יַת עֲלַלְתָּהּ וּשְׁמַיָא שַׁמְשִׁינוּנוּן בְּטַלְהוֹן וְאַחְסִין לִשְׁאָרָא דְעַמָא הָדֵין יַת כָּל בִּרְכָתָא הָאִלֵין:

יג וִיהֵי כְּמָא דַהֲוֵיתוּן לְוָטָא בְּעַמְמַיָא בֵּית יְהוּדָה וּבֵית יִשְׂרָאֵל כֵּן אֶפְרוֹק יַתְכוֹן וּתְהוֹן מְבָרְכִין לָא תִדְחֲלוּן יִתְקְפָן יְדֵיכוֹן:

יד אֲרֵי כִדְנַן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת כְּמָא דַדַחֲשִׁיבֵית לְאַבְאָשָׁא לְכוֹן כַּד אַרְגִיזוּ אֲבָהָתְכוֹן קָדָמַי אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת וְלָא תָבֵית מִמֵימְרִי:

טו כֵּן תָּבֵית הֲשִׁיבֵית בְיוֹמַיָא הָאִלֵין לְאַיטָבָא לְיַתְבֵי יְרוּשְׁלֵם וְלִדְבֵית יְהוּדָה לָא תִדְחֲלוּן:

טז אִלֵין פִּתְגָמַיָא דִי תְעַבְּדוּן מַלִילוּ קוּשְׁטָא גְבַר בְּחַבְרֵיהּ קוּשְׁטָא וְרִינָא דִשְׁלָמָא דוּנוּ בְּקִרְוֵיכוֹן:

יז וּגְבַר יַת בִּישַׁת חַבְרֵיהּ לָא תַחְשְׁבוּן בְּלִבְּכוֹן וּשְׁבוּעָתָא דְשִׁקְרָא לָא תְרַחֲמוּן אֲרֵי יַת כָּל אִלֵין דִי רְחִיקַת אֲמַר יְיָ:

יח וַהֲוָה פִּתְגַם נְבוּאָה מִן קָדָם יְיָ צְבָאוֹת עַמִי לְמֵימָר:

יט כִּדְנַן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת צוֹמָא רְבִיעָאָה וְצוֹמָא חֲמִישָׁאָה וְצוֹמָא שְׁבִיעָאָה וְצוֹמָא עֲשִׂירָאָה יְהֵי לְבֵית יְהוּדָה לְבִיעַ וּלְחֶדְוָא וּלְמוֹעֲדִין טָבִין וְקוּשְׁטָא וּשְׁלָמָא רְחִימָא:

כ כִּדְנַן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת עוֹד דְיֵיתוּן עַמְמִין וְיַתְבֵי קִרְוִין סַגִיאָן:

כא וְיָהֲכוּן יַתְבֵי חֲדָא עִם חֲדָא לְמֵימַר נֵיזֵיל מֵיזַל לְצַלָאָה קָדָם יְיָ וּלְמִתְבַּע אוּלְפַן מִן קָדָם יְיָ צְבָאוֹת דֵין לְדֵין יֵימַר אֵיזֵיל אַף אֲנָא:

כב וְיֵיתוּן עַמְמִין סַגִיאִין וּמַלְכִין רַבְרְבִין לְמִתְבַּע אוּלְפַן מִן קָדָם יְיָ צְבָאוֹת בִּירוּשְׁלֵם וּלְצַלָאָה קָדָם יְיָ:

כג כִּדְנַן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת בְּיוֹמַיָא הָאִינוּן דִי יִתְקְפוּן עַשְׂרִין גַבְרָא מִכָּל לִישְׁנֵי עַמְמַיָא וְיִתְקְפוּן בִּכְנַף גְבַר יְהוּדִי לְמֵימַר נֵיזֵיל עִמְכוֹן אֲרֵי שְׁמַעְנָא דְמֵימְרָא דַייָ בְּסַעְדְכוֹן: