מ"ג זכריה ח ח

מקראות גדולות זכריה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והבאתי אתם ושכנו בתוך ירושלם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים באמת ובצדקה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהֵבֵאתִי אֹתָם וְשָׁכְנוּ בְּתוֹךְ יְרוּשָׁלָ‍ִם וְהָיוּ לִי לְעָם וַאֲנִי אֶהְיֶה לָהֶם לֵאלֹהִים בֶּאֱמֶת וּבִצְדָקָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהֵבֵאתִ֣י אֹתָ֔ם וְשָׁכְנ֖וּ בְּת֣וֹךְ יְרוּשָׁלָ֑͏ִם וְהָיוּ־לִ֣י לְעָ֗ם וַֽאֲנִי֙ אֶהְיֶ֤ה לָהֶם֙ לֵֽאלֹהִ֔ים בֶּאֱמֶ֖ת וּבִצְדָקָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאָעֵיל יַתְהוֹן וְיִשְׁרוּן בְּגוֹ יְרוּשְׁלֵם וִיהוֹן קֳדָמַי לְעָם וַאֲנָא אֶהֱוֵי לְהוֹן לֵאלָהָא בִּקְשׁוֹט וּבִזְכוּ:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והבאתי אותם ואני אהיה להם לאלהים", שאיחד השגחתי עליהם, אבל יש בזה תנאי "באמת ובצדקה", אם יעשו אמת בין אדם לחברו וצדקה בין אדם למקום, אז יהיה כ"ז, אבל אם לא יהיו לי לעם באמת ובצדקה גם בעיני יפלא מלעשות זאת, כי זה לא יוכל להיות ע"י הטבע רק בדרך הפלא, והנפלאות לא יחולו רק אם יזכו לזה עפ"י מעשיהם, ובזה הסיר גם החשש הג' שיראו מפני שראו שלא שבו הגולים לארצם אמר כי יש אפשריות גם לזה אם ייטיבו מעשיהם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"באמת ובצדקה" - בעבור האמת והצדקה שיעשו אז ומוסב למעלה לומר הנה כל הטובה הזאת מוכנת להם ואם ישמעו בקולי ויתפללו בבית הזה על הגאולה הכללית הנה אביאה בימיהם והואיל וכן אין להקטין בנין המקדש הזה כי טובה מרובה תלויה בו

"ואני אהיה להם לאלהים" - להיות לעזר ומושיע

"והיו לי לעם" - לפי שימול לבבם הערל וכולם ידעו את ה' ויאמינו בו

"בתוך ירושלים" - לא בא לומר שכולם ישבו שמה כי הלא תקטן הארץ מהכיל את כולם אבל בא לומר שהעיר ירושלים תהיה ירושה לכולם כי יהיה יד כולם שוה בה כמ"ש בסוף נבואת יחזקאל

<< · מ"ג זכריה · ח · ח · >>