תולדות תנאים ואמוראים/י/ר' יהודה הנשיא - רבי - רבינו הקדושר' יהודה הנשיא - רבי - רבינו הקדושעריכה

גדול העצה ורב העלילה‪ ,‬אשר עיניו ‫פקוחות על כל בריותיו בכלל ועל עמו‬ בני ישראל בפרט‪ ,‬ישלח בכל דור ודור‬ ‫מלאכיו עושה דברו להסך באברתם לבל‬ ‫תמעדינה רגליהם ולבל יפלו בנופלים, ‫ופתגם ההמוני יאמר, הק"בה הקדוש ברוך הוא יתן הקור ‫לפי ערך הבגדים. והאמת כן הוא כי קול ‫המון כקול שדי‪ ,‬כי בדור השמד הגדול והנורא זמן חורבן ביתר‪ ,‬אשר אז היתה‬ ‫כמעט כליון חרוץ לנשמת אומה הישראלית ‫כולה‪ ,‬כי רבן גמליאל הנשיא נפטר והלך לו‪ ,‬וראשי חכמי הדור מהם מתו ומהן ‫הומתו במיתה משונה‪ ,‬בית ועד החכמים ‫בטלה‪ ,‬והנשארים נתפזרו לכל רוח‪ ,‬אז ‫הוצרכו למלאך מושיע כביר כח‪ ,‬ואז‬ ‫נולד לרבן שמעון בן גמליאל] בן בכור, וכמו נבואה נזרקה מפיהם לקראתו בשם‬ ‫יהודה, אשר היה באמת נשמת היהודי ‫כי המשנה שהיא נשמת היהודים יצאה ‫לאור על ידו. והק״בה השפיע עליו מטובו ביד רחבה כעדות התנא בן דורו ר״ש‬ ‫בן מנסיא אבות פ״ו מ״ט אלו שבע‬ ‫מדות (הנוי, הכח, והעושר, והכבוד, והחכמה, והזקנה‪ ,‬והשיבה, והבנים) שמנו חכמים‬ ‫לצדיקים, כולם נתקיימו ברבי ובניו, ‫וכירושלמי סנהדרין פ' הנחנקין ה״ג א"ר יוחנן "כל שאמרו חכמים בצדיקים היו‬ ‫ברבי מאן רבי "הוא רבי הוא ר' יהודה ‫הנשיא" ולא לחנם קראוהו‬ רבינו הקדוש ‫כי לבד מה שהיה באמת‬ ‫קדוש וטהור, אבל גם הוקדש מרחם כי היה בן רבן שמעון בן רבן גמליאל בן רבן שמעון (הנהרג) בן רבן גמליאל‬ (הזקן) בן שמעון בן הלל הבבלי שעלה ‫מבבל לא״י ונתמנה לנשיא בראשית ימי‬ ‫מלכות העריץ הורדוס, וא״כ היה דור

עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/159 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/160 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/161 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/162 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/163 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/164 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/165 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/166 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/167 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/168 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/169 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/170 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/171 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/172 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/173 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/174 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/175 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/176 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/177 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/178 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/179 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/180 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/181 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/182 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/183 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/184 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/185 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/186 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/187 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/188 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/189